€ 0,00 Winkelwagen
Bel: +31 (0) 519 228 228 ma. t/m vr. 8.30 - 17.00 uur
De enige echte DVC
Sinds 1937 en 200.000+ blije klanten

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van enkele (hyper)links, zijn eigendom van de DVC SignStore (DVC). Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te publiceren, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de DVC SignStore.

De op deze website getoonde informatie wordt door DVC SignStore met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. DVC kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze gepubliceerde informatie.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht om met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen door te voeren ligt te allen tijde bij DVC SignStore.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten de site van DVC SignStore, welke geen eigendom zijn van DVC. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. DVC SignStore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten deze site.

DVC SignStore sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.